1. Home
  2. الأفراد
  3. كم المدة لتحصيل الصك
  1. Home
  2. الشركات
  3. كم المدة لتحصيل الصك

كم المدة لتحصيل الصك

كم المدة لتحصيل الصك

  إيداع صك مصدق أو الكتروني

ايداع الصك يأخذ 48 ساعة مقاصة كحد اقصى في حال لم يتم تحصيله راجع الفرع هناك سبب

خدمتـــكم تشرفــــنا

Updated on September 27, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support